Mūsų projektai (ES)

E. KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS
UAB „LAŠŲ DUONA“ 2022 m. pradėjo įgyvendinti e. komercijos modelio projektą įmonėje. Projekto uždavinys - įdiegti el. prekybos platformą. Informacija apie projekto skelbiama int. svetainėje: www.lasuduona.lt
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. www.esinvesticijos.lt

Projekto pavadinimas - E. KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS UAB „LAŠŲ DUONA“.
Elektroninės parduotuvės adresas: www.lasaishop.lt
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto vykdytojas – UAB „Lašų duona“
Projekto vykdymo vieta - Ąžuolų g. 13, Lašų k., Rokiškio r. sav. LT42256
Bendra projekto vertė - 24 352 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama suma – 18264 Eur
Projekto vykdymo pabaiga - 2022-11-30

Informacija atnaujinta 2022-11-30
****************************************************************************************
Modernių technologijų diegimas
UAB „Lašų duona“ 2022 m. užbaigė įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona““. Projekto pradžia 2019 m. Finansuota iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.
Pagrindinis projekto tikslas: įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje naujas modernias technologijas, pateikti rinkai naujus produktus, vystyti eksportą. Kiti tikslai: Aukštaitijoje užaugintų grūdinių kultūrų, t. y. vietinės žemės ūkio produkcijos, perdirbimas į galutinį produktą. Planuojama sukurti virš 16 naujų, gerai apmokamų darbo vietų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. www.esinvesticijos.lt

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona“
Projekto tikslas – gamybos pajėgumų didinimas, asortimento plėtra, produktyvumo, konkurencingumo ir darbo našumo didinimas, eksporto augimas, naujų modernių gamybos technologijų diegimas.
Projekto vykdytojas –UAB „Lašų duona“
Projekto vykdymo vieta - Utenos grūdų perdirbimo gamykla, Žemdirbių g. 4, Utena
Bendra projekto vertė - 852 690,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama suma – 298 441,50 Eur
Projekto vykdymo pabaiga - 2021-05-31

Informacija atnaujinta 2021-06-10